Možnosti spolupráce

Čo ponúka MEGAVYPREDAJ partnerom?

Viditeľnosť

Nový kanál pre zverejnenie
výhodných ponúk.

Reputácia

Posilnenie reputácie v
online priestore.

Zákazníci

Príležitosť osloviť
nových zákazníkov.

Tržby

Stimulácia zákazníkov
pre zvýšenie tržieb.

Zlepšite svoju konkurenčnú pozíciu v ONLINE priestore

Ako to funguje?

Inzerent

Vytvorí a odošle
výhodnú ponuku do MEGAVÝPREDAJ

Publikum

Publikum MEGAVÝPREDAJ nájde ponuku inzerenta

MEGAVÝPREDAJ

Tím MEGAVÝPREDAJ propaguje ponuku ONLINE

Zákazníci

Cielená navštevia
prevádzky inzerenta

Zvýšte viditeľnosť vašej kamennej prevádzky v online priestore

Čo je výhodná ponuka?

Výpredaj

Hromadná zľava na
tovar alebo služby

Zľava

Individuálna zľava na
tovar alebo služby